Nasz Ojcze

Pozostałe wezwania:

* Nasz Ojcze

* bądź wola Twoja
* w niebie

* chleba naszego powszedniego
* święć się Imię Twoje

* odpuść nam nasze winy 
* przyjdź królestwo Twoje  

 * zbaw nas od złego 

 

Czytania: 

1). J 1, 1-18 (prolog)

2). Mt 2,13-15 – Dziecię Jezus, zapowiedzianym przez proroków Synem Boga.
Mt 3,16n – Objawiona miłość Boga do Syna
Mt 17,1-8 – Jezus objawia swą Boską tożsamość, Bóg zaświadcza o synostwie.

3). Mt 15,21-28; Mt 2,15; Oz 11; J 8,41n;

4). Rz 8,14n

Ojcze nasz!

    Jezus nauczył nas tej modlitwy, gdyż zostaliśmy zaproszeni do uczestnictwa w Jego - Jednorodzonego Syna - wzajemnej więzi z Ojcem w Duchu Świętym. Jesteśmy przybranymi dziećmi Boga.

    Czytania biblijne ukazują więź Syna i Ojca przed i po tym, jak w Betlejem Słowo stało się Ciałem.  Są one podzielone na cztery grupy:

Pierwsza: Ojciec, Syn i Duch Święty w wieczności, nasze dziecięctwo Boże. 
Druga: Ojciec – Syn po Wcieleniu. 
Trzecia: Izrael – Synem. 
Czwarta: Chrześcijanie synami.

    ***

Pytanie: Jakie cechy można dostrzec w synach Bożych, a jakie mają “synowie diabła”?