Jan Paweł II

“Mężczyzną i niewiastą
stworzył ich...”

Spis fragmentów dostępnych na mojej stronie

Fra Angelico - Zwiastowanie NMP

 

Tom 1. Chrystus odwołuje się do początku.

Rozdział 4. Znaczenie pierwotnej nagości

Rozdział 5. Oblubieńcze znaczenie ciała

Tom 2. Chrystus odwołuje się do serca

         Rozdział 3. "Scudzołożył w sercu..."

               C.  Przykazanie a etos

         Rozdział 5. Etos odkupienia ciała

Tom 3. Chrystus odwołuje się do zmartwychwstania

Rozdział 1. Zmartwychwstanie ciał jako rzeczywistość 'świata przyszłego'.

A. Synoptycy: 'Nie jest On Bogiem umarłych, ale żywych'

B. Pawłowa interpretacja zmartwychwstania w 1 Kor 15, 42-49

Rozdział 2. O bezżenności dla królestwa Bożego

          A. Słowa Chrystusa z Mt 19,11-12

          B. Pawłowa interpretacja tematu: dziewictwo-małżeństwo (1 Kor 7)

          C. Okupienie ciała

Tom 4. Sakrament

Rozdz. 3 Prawo życia dał im Bóg w dziedzictwo

 

Do góry do góry