Zarząd Polskiego Komitetu Ratunkowego
w Sumach 1917-1918 r.

Leon Jasieński - prezes
Józefa Staniszewska - wiceprezes
Kazimierz Berezowski- sekretarz
Karol Karasiewicz - skarbnik

Członkowie:

Stanisław Milewski
Wacław Chmielowski
Edmund Juchniewicz
Fabian Jankowski
Dr Gustaw Bodnar
Stanisław Sojak

Członkowie Kom. Rewizyjnej:

Stanisław Rożniatowski
Witold Jakusz