Bądź wola Twoja

Pozostałe wezwania:

 

Czytania:

Rozdziały 2-3-4-5 Listu do Hebrajczyków; 
Mt 26, 36-46 (modlitwa w Ogrojcu).

 

'Ojcze nasz, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi'.

    Wezwanie to stawia moją - naszą - osobistą, rodzinną, narodową, europejską, czy wreszcie globalną historię na ziemi w perspektywie tego, co się dzieje w niebie.

    Rozdziały 2-3-4-5 Listu do Hebrajczyków bardzo mocno ukazują posłuszeństwo Bogu w naszej pielgrzymce na ziemi, jako warunek, możliwość wejścia do tego, co otworzył nam na nowo swoją śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystus - Syn Jednorodzony Ojca: Królestwo wiecznego odpoczynku. Wezwanie modlitwy Jezusa: bądź wola Twoja jest zgodą na to, by ziemia upodobniła się do nieba w poddaniu wszystkiego kochającemu Ojcu niebieskiemu. Gdy poddajemy się Bogu, pustynna ziemia naszej wędrówki  nabiera charakteru nieba. Na pustyni otrzymujemy przedsmak ziemi obiecanej. Piekło staje się niebem. Stara ziemia - nową.

    Modlitwa Jezusa w Ogrodzie Oliwnym jest szczególnym pra-wzorem tej zgody.

    Z posłuszeństwem Bogu na ziemi nie jest prosto: bunt, zatwardzenie serca, niedowiarstwo. Dając się jednak prowadzić Bogu, wchodzimy do odpoczynku (Hebr 4,3); uczestnicy powołania niebieskiego (Hebr 3,1).

***

Pytanie: Jak współcześnie realizować wezwanie Chrystusa, zostańcie tu i módlcie się ze Mną. Jak możemy czuwać przy Jezusie posłusznym Ojcu? Czy wiesz jaka jest wola Boża względem Ciebie? Czy zgadzasz się, że posłuszeństwo Bogu wyzwala z grzechu, z niewoli diabła?

 

 


WB01512_.gif (115 bytes) strona główna