Przyjdź królestwo Twoje

Pozostałe wezwania:

* Nasz Ojcze

* bądź wola Twoja
* w niebie

* chleba naszego powszedniego
* święć się Imię Twoje

* odpuść nam nasze winy 
* przyjdź królestwo Twoje  

 * zbaw nas od złego 

 

 

W przygotowaniu