Święć się Imię Twoje

Pozostałe wezwania:

* Nasz Ojcze

* bądź wola Twoja
* w niebie

* chleba naszego powszedniego
* święć się Imię Twoje

* odpuść nam nasze winy 
* przyjdź królestwo Twoje  

 * zbaw nas od złego

 

Czytania:

Łk 1, 48n – Wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, święte jest Jego Imię.
J 17,6.11n.26 Objawiłem Imię Twoje ludziom...zachowałem ich w Twoim Imieniu...i nadal będę objawiał.
Wj 3, 13-17 ...to jest moje Imię na wieki: JHWH - JESTEM

 

Ojcze nasz, święć się Imię Twoje!

    Objawienie Imienia Bożego ludziom, począwszy od Abrahama i Jakuba-Izraela, poprzez Mojżesza, aż do Maryi dokonywało się zawsze jako objawienie mocy Miłości Boga. Bóg objawia swe Imię, aby następnie “czynić potężne dzieła”, które wybawiają ze zła tych, którzy zawarli z Nim przymierze. Przestaje być dla swoich wybranych anonimowy, daje poznać swoje Imię. Ono nie jest tylko nazwą. Jest objawieniem wszechmocy Boga i zaproszeniem do wejścia całym swym życiem, osobowością – a więc nie tylko rozumem - w Tajemnicę Jego istnienia. Temu objawieniu Bożego Imienia w świecie należy się “święcenie” – uwaga, szacunek, chwała, wdzięczność, świętowanie.

***

Pytanie: Czy świętość Imienia Boga ma bezpośredni wpływ na Twoje życie? Jaki konkretnie wpływ Bóg ma lub może mieć na Twoje życie?

 

 


WB01512_.gif (115 bytes) strona główna