2 Niedziela Adwentu, cykl c.: Ba 5,1-9; Flp 1,3-8.8-11; Lk 3,1-6


Przebywać we wnętrznościach miłosierdzia Chrystusa...

Notatki do niedzielnej homilii
W czytaniu mszalnym, którego słuchaliśmy w drugą niedzielę Adwentu, św. Paweł pisze do Filipian :

"Bóg jest mi świadkiem jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa" (Flp 1,8)

To zdanie w polskim tłumaczeniu, a także w angielskim ("I miss you, loving you as Christ Jesus loves you"), nie stanowiłoby czegoś nadzwyczajnego wobec podstawowego przesłania Biblii o miłości i wobec tak, w końcu, powszechnego, ludzkiego uczucia tęsknoty.

Tekst grecki - oryginał - wyraża jednak coś więcej niż ludzką tęsknotę, wzbogaconą, "ożywioną miłością Chrystusa". Brzmi on tak: "os epipotho pantas hymas en splanhneis Christou Iesou".

Wulgata:"quomodo cupiam omnes vos in visceribus Christi

Czyli dosłowny polski przekład brzmiałby:"...jak pragnę was wszystkich we wnętrznościach Chrystusa".

Przychodzi zaraz na myśl fragment z Łukaszowego kantyku, który dosłownie brzmi: "ze względu na wnętrzności miłosierdzia ( splanhna eleous, łac. viscera misericordiae) Boga naszego nawiedził nas Wschód z wysoka..." (Łk 1,78).

Stajemy więc wobec apostolskiego doświadczenia Pawła, który jakby przebywa "we wnętrznościach" Chrystusa, pełnych miłosiernej miłości, pragnąc swoich braci i siostry, pragnąc pewnie jak w Łukaszowej przypowieści Ojciec pragnie swego syna marnotrawnego (por. Łk 15,20).

Zrobiwszy to odkrycie, pomyślałem sobie przede wszystkim o księżach, o prezbiterach, pewnie też o biskupach: jakie różne pragnienia nosimy w swych wnętrzach. Np. według badania wykonanego na Wydziale Teologicznym w Poznaniu, ponad 50% księży w Polsce żyje w celibacie bez przekonania, bardziej dlatego, że jest on w tzw. "pakiecie" razem z posługą kapłańską.

W roku św. Jana Vianneya - gdybyśmy byli w stanie pogrążyć się we wnętrznościach Chrystusa, by przeniknęło i zawładnęło nami pełne miłosierdzia pragnienie zobaczenia swych braci i sióstr jako mających "udział (koinonia, communio) w Ewangelii" (Flp 1,5), napełnionych "owocami (pol. plonem) sprawiedliwości" (Flp 1, 11)...