Homilia paschalna o krzyżu i zmartwychstaniu, Wrocław 2014 r.
Notatki z homilii o kuszeniu Jezusa na pustyni
1-a niedziela Wielkiego Postu
Pwt 26,4-10; Rz 10,8-13; Łk 4,1-13

Sosnowiec, bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP, 29.03.04 r.

Ewangelia pierwszej niedzieli Wielkiego Postu mówi o trzech pokusach diabła. Kusiciel bynajmniej nie jest obrazem naszych ludzkich psychicznych słabości, ale duchową istotą, która prowadzi nas na manowce.

Pierwsza pokusa: 'Kamień zamienić na chleb' - to zająć się wyłącznie przerabianiem węgla na pieniądz - aby mieć co zjeść, w co się ubrać, za co zbudować dom.

Odpowiedź Jezusa: 'Nie samym chlebem'... Chlebem też, ale nie samym.

Druga pokusa: 'Posiąść świat, dzięki odrzuceniu Boga'. Stara pokusa: Rewolucja Francuska - wolność, równość, braterstwo - lecz bez Boga. Sowiecka Rewolucja Październikowa - zbudujemy nowy świat, i nie damy się omamić religii. Niszczenie cerkwi, kościołów...

Odpowiedź Jezusa: 'Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon' - 'Bogu swemu'. 'Bogiem moim', Bogiem Izraela, Bóg stał się, gdy wyprowadził go z Egiptu, z domu niewoli i zawarł z nim przymierze na Synaju (pierwsze czytanie).

Trzecia pokusa: 'Rzuć się w dół, jesteś przecież Synem Bożym, nic ci się nie stanie'. Takiej pokusie ulegamy - my ludzie - gdy np. beztrosko sięgamy po alkohol, aż ku naszemu zdziwieniu uświadomimy sobie, że jesteśmy uzależnieni.   'Przecież troszkę wódeczki na rozgrzewkę, albo jedno piwo, nie zaszkodzi'...

Podobnie - hormonalne środki tzw. antykoncepcyjne (najczęściej w praktyce wczesnoporonne). Ile kobiet, dla fałszywej wolności w tej sferze, do końca życia ma rozregulowany układ hormonalny, łącznie z nabieraniem cech męskich...

Odpowiedź Jezusa: 'Nie będziesz wystawiał Boga swego na próbę' .To znaczy - będziesz szanował Stwórcę i jego stworzenie, prawa jakie swojemu dziełu nadał. Będziesz podchodził do stworzenia, do swego ciała ze czcią, 'nabożeństwem' (łac. pietas, pobożność).

Krzysztof op