Akt zawierzenia Maryi swojego powołania do życia konsekrowanego

WYBRAŁAM CIĘ JAKO SWOJĄ MATKĘ
   I SWOJĄ PRZEORYSZĘ

 

Najświętsza Dziewico Maryjo!

 Chronię się w Twym Sercu,
by wejść w Twoje życie wiary, nadziei i miłości,
i proszę Cię, byś żyła we mnie,
bym przez Ciebie, z Tobą i w Tobie
mogła przyjąć Jezusa i dać Mu siebie.

Naucz mnie trwać w Twoim Magnificat,  w dziękczynieniu i uwielbieniu.

Oddaję Ci moją osobę i moje życie,
abym dzięki Tobie przyjęła światło Miłości Ojca,
ten wybór, jakiego On dokonał wobec mnie
jeszcze przed stworzeniem świata,
i Ducha Świętego,
oraz bym została konsekrowana Bogu we wspólnocie monastycznej.

To właśnie Ty mnie prowadzisz drogą ku Miłości.
Proszę Cię,  pomóż mi bez reszty oddać się Miłości Ojca i Syna, i Ducha
w życiu monastycznym, w ubóstwie, w dziewictwie Serca Jezusa,
i w Jego wypełnieniu Woli Ojca.
Jestem pewna, że  poprowadzisz mnie ku konsekracji,
dlatego powierzam się Tobie,
ufam, że urzeczywistnisz we mnie i ze mną to pragnienie,
które złożyłaś w moim sercu - by wydać się Miłości.

Obiecuję, że codziennie na nowo będę starać się podejmować moje działanie
w Jezusie, z Nim i przez Niego.

Daję Tobie mojego ducha - moją zdolność pojmownia,
moje rozumowanie, moją  wyobraźnię, moją pamięć,
abyś dała mi Swoje Spojrzenie wiary,
Swoje kochające poznanie Jezusa i światła Miłości Ojca,
i byś pomogła mi trwać w Ich obecności - uważną i czuwającą na modlitwie,
i abyś nauczyła mnie lectio, słuchania i strzeżenia Słowa w mym sercu,
i abyś zachowała moją pamięć od wspomnień,
a moją wyobraźnię od próżności,
by zajmowały się Bogiem i by intuitywnie wyczuwały Jego Obecność.

Wyrzekam się mojej pustki - napełnij mnie łaską.

Daję Ci moje życie, abyś sprawiła,
bym przyjęła uczucia Jezusa, duszę i życie, które Jezus mi daje,
to życie, które pochodzi od Ojca w Duchu Świętym.

Daję Ci moje ciało,
by mogło zjednoczyć się z chwałą Ojca i było posłuszne zamiarom Ducha.

Daję Tobie mój grzech i trzy rany - módl się o moje uwolnienie i zbawienie.

Powierzam Tobie wszystkie punkty mojego dnia codziennego,
Ty jesteś - bądź blisko mnie w każdej chwili mojego dnia.
Daję Ci mój czas i sposób jego wykorzystania
- moją modlitwę, moje lectio, moje uczestnictwo w Eucharystii, w liturgii,
moją samotność, moje życie braterskie, moją drogę,
i relację z moim starcem.

Cała jestem Twoja.

 * * *

"Akt zawierzenia Maryi swojego powołania do życia konsekrowanego"
został napisany  przez pewną nie żyjącą już nowicjuszkę
wspólnoty monastycznej od Betlejem.